پیام روز شماره ۳۳ : مداومت در حرکت به سمت هدف مشخص

بیشتر بخوانید »

پیام روز شماره ۲۱ : آموزش دهید تا ماندگار باشید.

بیشتر بخوانید »

معرفی کتاب “نیمه تاریک وجود” – نویسنده : دبی فورد

معرفی کتاب “نیمه تاریک وجود” – نویسنده : دبی فورد این یکی از بهترین کتاب‌هایی است که تابحال مطالعه کرده ام. نیمه تاریک وجود درباره مواردی از درون ما صحبت…

بیشتر بخوانید »

معرفی سایت : محمد حسین ادیب

معرفی سایت : محمد حسین ادیب چرا دلار رفت بالا؟ چرا اومد پایین؟ چرا وقتی رفت بالا تا یه حدی رفت و متوقف شد؟ چرا بیشتر بالا نرفت؟ چرا وقتی…

بیشتر بخوانید »