پیام روز شماره ۹ : پیشرفت قدم به قدم

بیشتر بخوانید »

مقدمه (حتما بخوانید) : دلیل بیکاری و وضعیت بد جوانان چیست و چه راهکاری دارد؟

یک راست میریم سر اصل مطلب، اتفاقاتی که در دهه های مختلف ایران افتاده را باید دنبال کنیم تا بتوانیم در مورد خصوصیات افرادی که در این دوره ها پرورش…

بیشتر بخوانید »

عناوین و گروههای مشاغل پیشنهادی

بنظر من اگر میخواهید کار خوبی داشته باشید یکی از شرایط آن این است که آن حوزه شغلی گردش مالی مناسبی را بخود اختصاص داده باشد. سپس در آنها نوآوری…

بیشتر بخوانید »