مقدمه (حتما بخوانید) : دلیل بیکاری و وضعیت بد جوانان چیست و چه راهکاری دارد؟

دلیل بیکاری و وضعیت بد جوانان دلیل بیکاری و وضعیت بد جوانان؛ یک راست میریم سر اصل مطلب. اتفاقاتی که در دهه های مختلف ایران افتاده را باید دنبال کنیم…

بیشتر بخوانید »

عناوین و گروههای مشاغل پیشنهادی

شرط مهم موفقیت در کسب و کار بنظر من اگر میخواهید کار خوبی داشته باشید یکی از شرایط آن این است که آن حوزه شغلی گردش مالی مناسبی را بخود…

بیشتر بخوانید »