پیام روز شماره 34 از کتاب و اینترنت همه چیز یاد بگیرید.

پیام روز شماره ۳۴ : از کتاب و اینترنت همه چیز یاد بگیرید.

لذت کتاب خوندن منتسکیو میگه : هیچ لذتی با لذت مطالعه کتاب قابل قیاس نیست. بله درسته. امروزه اما کتاب خوندن راه های مختلف داره. شما میتونید کتاب صوتی داشته…

بیشتر بخوانید »
مداومت در حرکت به سمت هدف مشخص

پیام روز شماره ۳۳ : مداومت در حرکت به سمت هدف مشخص

مداومت در حرکت به سمت هدف مشخص اصلی ترین فاکتور پیشرفت است. چرا که در رسیدن به هدف فراز و نشب های زیادی وجود دارد. متاسفانه همه این فراز و…

بیشتر بخوانید »
تمام نیروهای عالم را به کمک خود بیاورید.

پیام روز شماره ۳۲ : تمام نیروهای عالم را به کمک خود بیاورید.

تمام نیروهای عالم را به کمک خود بیاورید. همه ما در شرایطی قرار داشته ایم که انتخابی کرده و مصمم به سمت آن انتخاب حرکت کرده ایم. این حرکت به…

بیشتر بخوانید »
سعی کنیم در کار مورد علاقه مان بهترین باشیم.

پیام روز شماره ۳۱ : سعی کنیم در کار مورد علاقه مان بهترین باشیم.

سعی کنیم در کار مورد علاقه مان بهترین باشیم. مقدمه خیلی از ماها بخاطر فراز و نشیب های اقتصادی همیشه دنبال یک کار مطمئن هستیم. توجه کردید؟ دنبال علایقمان نیستیم،…

بیشتر بخوانید »