بزرگترین سرمایه هر سرمایه گذار فکر اوست.

پیام روز شماره ۲۸ : بزرگترین سرمایه هر سرمایه گذار فکر اوست.

بزرگترین سرمایه هر سرمایه گذار فکر اوست. حتمن شما هم شنیده اید که بهترین سرمایه گذاریT سرمایه گذاری روی خودتان است. شما با افزایش توانایی ها و دانش عمومی و…

بیشتر بخوانید »
غیرممکن، غیرممکن است.

پیام روز شماره ۷ : غیرممکن، غیرممکن است.

مقدمه غیرممکن، غیرممکن است. من آدم “ممکن گرایی” هستم. ممکن گرا کسی است که در هر شرایطی سعی می کند فکر کند چطور می تواند به اهدافش برسد. اگر جاده…

بیشتر بخوانید »
شکست = تجربه

پیام روز شماره ۶ : شکست = تجربه

شکست = تجربه. این به این معنی نیست که اگر شکست خوردید، خوشحال باشید که تجربه کسب کرده اید. یعنی وقتی با تمام وجود، با علم و با دقت زیاد…

بیشتر بخوانید »