تمام نیروهای عالم را به کمک خود بیاورید.

پیام روز شماره ۳۲ : تمام نیروهای عالم را به کمک خود بیاورید.

تمام نیروهای عالم را به کمک خود بیاورید. همه ما در شرایطی قرار داشته ایم که انتخابی کرده و مصمم به سمت آن انتخاب حرکت کرده ایم. این حرکت به…

بیشتر بخوانید »
نه بترسید، نه منتظر باشید.

پیام روز شماره ۲۷ : نه بترسید، نه منتظر باشید.

نه بترسید، نه منتظر باشید. شما یک بار فرصت زندگی کردن در دنیا را دارید. کمی از این موضوع حس بگیرید که فقط یک بار زندگی می کنید. اگر این…

بیشتر بخوانید »