اراده رابطه مستقیمی با خوشبختی دارد.

پیام روز شماره ۳۰ : اراده رابطه مستقیمی با خوشبختی دارد.

اراده رابطه مستقیمی با خوشبختی دارد. خیلی ها در اوایل زمانی که شروع به فعالیتی می کنند به نظرشان این جملات خیلی احمقانه است. آنها می گویند فقط باید پول…

بیشتر بخوانید »
غیرممکن، غیرممکن است.

پیام روز شماره ۷ : غیرممکن، غیرممکن است.

مقدمه غیرممکن، غیرممکن است. من آدم “ممکن گرایی” هستم. ممکن گرا کسی است که در هر شرایطی سعی می کند فکر کند چطور می تواند به اهدافش برسد. اگر جاده…

بیشتر بخوانید »