نه بترسید، نه منتظر باشید.

پیام روز شماره ۲۷ : نه بترسید، نه منتظر باشید.

نه بترسید، نه منتظر باشید. شما یک بار فرصت زندگی کردن در دنیا را دارید. کمی از این موضوع حس بگیرید که فقط یک بار زندگی می کنید. اگر این…

بیشتر بخوانید »
از صداهای مخالف نهراسید.

پیام روز شماره ۱۷ : از صداهای مخالف نهراسید.

از صداهای مخالف نهراسید. صداهایی همیشگی و آشنا که سعی دارند به شما بگویند نمی توانید. صداهایی که سعی می کنند شما را هم مثل خودشان کنند. می خواهند طوری…

بیشتر بخوانید »