پیام روز شماره 34 از کتاب و اینترنت همه چیز یاد بگیرید.

پیام روز شماره ۳۴ : از کتاب و اینترنت همه چیز یاد بگیرید.

لذت کتاب خوندن منتسکیو میگه : هیچ لذتی با لذت مطالعه کتاب قابل قیاس نیست. بله درسته. امروزه اما کتاب خوندن راه های مختلف داره. شما میتونید کتاب صوتی داشته…

بیشتر بخوانید »