بزرگترین سرمایه هر سرمایه گذار فکر اوست.

پیام روز شماره ۲۸ : بزرگترین سرمایه هر سرمایه گذار فکر اوست.

بزرگترین سرمایه هر سرمایه گذار فکر اوست. حتمن شما هم شنیده اید که بهترین سرمایه گذاریT سرمایه گذاری روی خودتان است. شما با افزایش توانایی ها و دانش عمومی و…

بیشتر بخوانید »
سرمایه گذاری

پیام روز شماره ۴ – سرمایه گذاری

سرمایه گذاری مهمترین مسئله ای که خیلی ها دنبال آن هستند. کجا سرمایه گذاری کنیم که پول خوبی به جیب بزنیم؟ چطور مثل فلان آدم باشیم که کارخانه دار شد؟…

بیشتر بخوانید »