مداومت در حرکت به سمت هدف مشخص

پیام روز شماره ۳۳ : مداومت در حرکت به سمت هدف مشخص

مداومت در حرکت به سمت هدف مشخص اصلی ترین فاکتور پیشرفت است. چرا که در رسیدن به هدف فراز و نشب های زیادی وجود دارد. متاسفانه همه این فراز و…

بیشتر بخوانید »
تمام نیروهای عالم را به کمک خود بیاورید.

پیام روز شماره ۳۲ : تمام نیروهای عالم را به کمک خود بیاورید.

تمام نیروهای عالم را به کمک خود بیاورید. همه ما در شرایطی قرار داشته ایم که انتخابی کرده و مصمم به سمت آن انتخاب حرکت کرده ایم. این حرکت به…

بیشتر بخوانید »
جهان در حال تغییر است، ما هم باید تغییر کنیم

پیام روز شماره ۱۹ : جهان در حال تغییر است، ما هم باید تغییر کنیم

جهان در حال تغییر است، ما هم باید تغییر کنیم. دکتر ادیب چند روز پیش در یکی از جلساتش می گفت : (نقل به مضمون) اگر هر ۱۰ الی ۱۵…

بیشتر بخوانید »