معماری زندگی را از فکر خود آغاز کنید.

پیام روز شماره ۲۹ : معماری زندگی را از فکر خود آغاز کنید.

معماری زندگی را از فکر خود آغاز کنید. همه چیز از یک فکر آغاز می شود. داشتن فکر خوب سرمایه ای فردی است که می تواند شما را به اهداف…

بیشتر بخوانید »
با مسائل غیر قابل اجتناب کنار بیایید.

پیام روز شماره ۲۵ : با مسائل غیر قابل اجتناب کنار بیایید.

چطور با مسائل روبرو شویم؟ با مسائل غیر قابل اجتناب کنار بیایید. ما هم در ایران سلایق زیادی داریم که نمی توانند همدیگر را تحمل کنند. این واقعا وضعیت خوبی…

بیشتر بخوانید »