معرفی کتاب “مرد واقعی” – نویسنده : دارن هاردی

معرفی کتاب “مرد واقعی” – نویسنده : دارن هاردیاین هم یک کتاب کوتاه دیگر است. نویسنده توانمند آن همان “دارن هاردی” است که کتاب پر فروش “اثر مرکب” را نوشته…

بیشتر بخوانید »

معرفی کتاب “اثر مرکب-آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما” – نویسنده : دارن هاردی

معرفی کتاب “اثر مرکب-آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شما” – نویسنده : دارن هاردی این کتاب مخصوص نا امیدها نوشته شده. مخصوص کسایی که همیشه نا امید از…

بیشتر بخوانید »