طبیعت یک معلم خوب است.

پیام روز شماره ۵ : طبیعت یک معلم خوب است.

طبیعت یک معلم خوب است. ما جزئی از طبیعت هستیم. فقط فکر می کنیم جدا هستیم و دست بالا را داریم. اگر به اطرافمان نگاه کنیم صحنه هایی مثل این…

بیشتر بخوانید »
2 راهی زندگی

پیام روز شماره ۳ – ۲ راهی زندگی

۲ راهی زندگی همیشه وجود دارد. سخت ترین کارها انتخاب است. این که از امروز آدم دیگری باشیم. اینکه کدام شغل را انتخاب کنیم؟ آیا شروع کنیم یا نه؟ و…….

بیشتر بخوانید »