خلاق‌ها اینطور می‌بینند.

پیام روز شماره ۱۴ : خلاق‌ها اینطور می‌بینند.

خلاق‌ها اینطور می‌بینند. در ایران بستر افکار منفی زیاد است. صد البته که مسائل منفی در کشور ما زیاد هستند و همه خسته شده اند از این وضعیت. اما یک…

بیشتر بخوانید »
خصوصیت افراد خلاق

پیام روز شماره ۲ – خصوصیت افراد خلاق

مقدمه یک خصوصیت افراد خلاق این است که هر وقت می خواهند موردی را بررسی کنند گرفتار کلیشه ها نمی شوند. آنها موضوع را از جوانب مختلف بررسی می کنند….

بیشتر بخوانید »