تمام نیروهای عالم را به کمک خود بیاورید.

پیام روز شماره ۳۲ : تمام نیروهای عالم را به کمک خود بیاورید.

تمام نیروهای عالم را به کمک خود بیاورید. همه ما در شرایطی قرار داشته ایم که انتخابی کرده و مصمم به سمت آن انتخاب حرکت کرده ایم. این حرکت به…

بیشتر بخوانید »
اراده رابطه مستقیمی با خوشبختی دارد.

پیام روز شماره ۳۰ : اراده رابطه مستقیمی با خوشبختی دارد.

اراده رابطه مستقیمی با خوشبختی دارد. خیلی ها در اوایل زمانی که شروع به فعالیتی می کنند به نظرشان این جملات خیلی احمقانه است. آنها می گویند فقط باید پول…

بیشتر بخوانید »