هنرمندان و استادان با خلاقیت خود آفرینش‌گری می کنند

هنرمندان و استادان با خلاقیت خود آفرینش‌گری می کنند

هنرمندان و استادان با خلاقیت خود آفرینش‌گری می کنند. سخن بزرگان اجازه دهید ابتدا این جمله افلاطون را دوباره با هم بخوانیم. “آنچه سبب می شود که نیستی صورت هستی…

بیشتر بخوانید »
مطالب جدید، فقط جدید هستند. باید تامل کنیم

مطالب جدید، فقط جدید هستند، باید تامل کنیم.

مقدمه مطالب جدید، فقط جدید هستند، باید تامل کنیم. ممکن است گاهی ما با هجوم شدید اطلاعاتی مواجه شویم که تابحال نشنیده ایم. ممکن است این موارد طوری بنظر بیاید…

بیشتر بخوانید »
بی نظمی را از ذهن خود دور کنید

بی نظمی را از ذهن خود دور کنید.

مقدمه بی نظمی را از ذهن خود دور کنید. شاید تابحال کلمه فنگ شویی را شنیده باشید. این مربوط به هر چیزی می شود که اطراف شماست از جمله نحوه…

بیشتر بخوانید »
اجازه ندهید نا امیدی شما را احاطه کند.

اجازه ندهید نا امیدی شما را احاطه کند.

مقدمه اجازه ندهید نا امیدی شما را احاطه کند. همه چیز در ذهن شما است. هر وقت نا امید شدید از خودتان این سوال را بپرسید : “چرا یک عده…

بیشتر بخوانید »